STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
Koło Terenowe nr 8
w Świętochłowicach
Nasze Koło.
Zarząd  Wojewódzki.  
Zarząd Krajowy.
 Jak korzystać ze strony
 Aktualności
 Z życia naszego Koła
 Nasi Jubilaci
 Foto Galeria
Wiadomości  z miasta. 
 Archiwum
Wiadomości.
z naszej Komendy.
Kontakt .
W dniu 7 marca 2014 r. odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Koła Rejonowego SEiRP w Świętochłowicach. Termin 
nie był przypadkowy, gdyż powiązany z obchodami Dnia Kobiet. 
Gościem honorowym był insp. mgr inż. Zbigniew Blacha, komendant miejski policji w Świętochłowicach,. Wśrod uczestników był również 
Piotr Stypa, pełniący obowiązki prezesa ZW SEiRP.  
W pierwszej część walnego zebrania ustępujący Zarządu Koła Rejonowego SEiRP w Świętochłowicach przedstawił sprawozdanie z działalności 
w czasie minionej kadencji. Następnie Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie dotyczące finansów Koła Rejonowego SEiRP w 
Świętochłowicach, zakończone wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi   w trakcie głosowania wniosek ten został 
jednogłośnie przyjęty. 
Następnie dokonano przedstawienia kandydatów do nowego Zarządu Koła Rejonowego SEiRP w Świętochłowicach i uzyskano ich zgodę na 
kandydowania do zarządu. 
Do nowego Zarządu Koła Rejonowego nr 8 SEiRP w Świętochłowicach wybrano następujące osoby, którym powierzono niniejsze funkcje: 
Dariusz CISZCZOŃ   prezes Zarządu, 
Piotr STYPA   wiceprezes Zarządu 
Stefan CZERNY   wiceprezes Zarządu 
Florian PIETRONIEC   sekretarz 
Władysław DZIAŁEK   skarbnik 
Jerzy KRYCZKA   członek zarządu (rzecznik prasowy) 
Adam GUZIEC   członek zarządu 
Grzegorz JURCZYGA   członek zarządu 
Po zakończeniu części sprawozdawczo   wyborczej walnego zebrania, przystąpiono do miłej uroczystości wręczenia członkowi Koła 
Rejonowego SEiRP w Świętochłowicach, Janinie KAPINOS odznaki  Zasłużony dla SEiRP . Uhonorowana obchodziła  okrągłą  70. rocznicę 
urodzin, w związku z czym szanownej jubilatce wręczono kwiaty, okolicznościowe upominki i dyplomy. 
W dalszej, już mniej oficjalnej części spotkania, związanej z obchodami Dnia Kobiet, kolejny już raz panowie złożyli szczere życzenia Paniom 
oraz podziękowali im za to, kim są i co dla nich znaczą, wręczając kwiaty. Panie przy kawie, słodyczach, lampce wina i muzyce, w miłej 
atmosferze spędziły kilka godzin w towarzystwie swoich mężczyzn. 
                                                                                                                                                            
 Tekst i zdjęcia Jerzy Kryczka 
5-go kwietnia 2014 r. w Katowicach na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza odbył się pogrzeb zmarłego po ciężkiej chorobie, 
długoletniego prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach insp. w st. spoczynku Józefa KRASUCKIEGO. 
Zmarłego pożegnała rodzina oraz licznie zgromadzeni przyjaciele i koledzy. W pogrzebie uczestniczyło również wiele delegacji 
stowarzyszeń emerytów począwszy od Zarządu Krajowego SEiRP, Wojewódzkiego SEiRP oraz przedstawiciele Zarządów Kół 
Terenowych SEiRP woj. śląskiego. W pogrzebie z Naszego Koła SEiRP uczestniczyli Piotr Stypa, Dariusz Ciszczoń, Stefan Czerny  
 i Jerzy Kryczka.
                                                                                                                              Tekst i zdjęcia Jerzy Kryczka